افسردگی

به قرص های رنگی دلم خوش شده /به این لحظه ها که یه عمر ثابته
توهم گرفتم که تو پیشمی /شروع میشه آغاز این رابطه
من افسردگی دارم این لحظه ها تو این لحظه هایی که حالم بده
صدایی بهم میگه آروم بخواب/ پرستار به دستت آمپول زده
ترانه:خاطره حدادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/896کپی شد!
987
۷