این روزا

من این روزا دچار یک توهم
دچار حسی مثل مرگ میشم
یه حسی مثل حس هیچ بودن
دارم از زندگی دلسرد میشم

من این روزا کمی غمگین تر از پیش
کمی از زندگی پا پس کشیدم
همه دردم فقط اینه واسه هیچ
همه دنیامو به اتیش کشیدیم

من این روزا دارم از دست دنیا
شبیه شاعری بی تاب میشم
که شوغ گفتن غمهاش زیاده
که روزی توی شعرام خاک میشم

من این روزا کمی دلگیرم اما
هنوزم یاد تو تسکینه واسم
از هر اسمی به جز اسم تو خستم
من این دردا کمی سنگینه واسم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/84031کپی شد!
1011
۲۰