من خواستم اما نمیتونم …

لعنت به این شب های بعد از تو
لعنت به من لعنت به احساسم
بعد تو هیچکس باب میلم نیست
جز عشق تو عشقی نمیشناسم

اصلا حواست نیست تنهایی
مثل خوره افتاده به جونم
خواستم فراموشت کنم صدبار
من خواستم اما نمیتونم

هروقت دلم پر میزنه پیشت
حس میکنم وابسته تر میشم
تکراریه حرفم خودم حتی
هر بار میگم خسته تر میشم

رفتی بهم ثابت کنی اینو
تنها شدن بعد از تو راحت نیست
چیزی نگفتم وقت دل کندن
گاهی سکوت از رو رضایت نیست

میره دلم واسه همون وقتا
شب زنده داری با تو و عکست
بازم بپرسم دوستم داری ؟
قاتل بشه یک ثانیه مکثت
….

۱۴ اردیجهنم ۹۳

از این نویسنده بیشتر بخوانید: