خراب

راستش تو منتشر کردن این شعر یکم تردید دارم چون نمیدونم تونستم حسی که در زمان نوشتن داشتم را منتقل کنم یه جورایی نمیدونم تونستم منظور خودم را به مخاطب برسونم یا نه، نمیدونم شاید یه شعر خاص …

خراب مبکنی من و ؟
خراب میشود خراب
خراب میشود دلم فقط به یک نگاه تو
خراب میشود نکن ، دلم خراب در خراب
خرابه را خراب تر کند نگاهت نازنین
خراب شد خرابه ام نگاه کن بزن ببین
خرابه خرابه ام فدای یک نگاه تو
نگاه تو خرابه ام ، خرابه ام نگاه تو

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/81223کپی شد!
845
۱۷