اگه بیای…

اگه بشی خاتوون خوب خوونم
دیگه نمی گیره دلم بهوونه
اگه که خووبیتو همه ببینن
به من نمی گه هیچ کسی دیوونه

اگه بیای شبا چراغوونیه
رووزا پر از عشقه و باروونیه

اگه به من تکیه کنی تا فردا
برات یه قصر راستکی می سازم
اگه قمار عشق و آغاز کنی
عشقم و آسوون به چشات می بازم

اگه بیای شبا چراغوونیه
رووزا پر از عشقه و باروونیه

اگه بخوای راستش و خووب بدوونی
شاهزاده تمووم قصه هامی
اگه بیای توو شعر من می بینی
سوگلی همه ترانه هامی

اگه بیای شبا چراغوونیه
رووزا پر از عشقه و باروونیه

اگه بدوونی که چقد دووست دارم
سرم رو رووی شوونه هات بزارم
اگه بیای دلم می خواد کنارت
یه آسموون.یه آسموون ببارم

اگه بیای شبا چراغوونیه
رووزا پر از عشقه و باروونیه

اگه با من بیای نشوونت می دم
آینه تنهایی روزگارو
اگه بپرسی که کی و دووست دارم
داد میزنم داد میزنم شما رو.

https://www.academytaraneh.com/75338کپی شد!
1256
۱۶