نگاه تو

تو رفتی و شدش تنها

دوباره این دل زارم

هنوز کلی نگاه خوب

من از چشمات طلبکارم

اگه قسمت بشه بازم

دوباره سهم هم باشیم

میتونیم این دفعه ساده

توی قلبای هم جاشیم

به دل میگم نشو غمگین

همین روزاس که برگرده

دلم با این امید یک عمر

همه روزاشو سر کرده

حسودا اومدن پیشت

میخوان از عشق من رد شی

نمیدونن نمیتونی

به عشق من مردد شی

یه کم باور کن این عشقو

که شاید مال هم باشیم

به جرم عاشقی شاید

من و تو متهم باشیم

میخوام بازم با احساست

به سمت جاده برگردم

تو هم دنیامو باور کن

همون کاری که من کردم.

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7214کپی شد!
865
۶