اینقدر خوبی …!

من اگه از تو سوالی میکنم
تو چرا ازم جوابی نمیخوای
من که میخوام تو رو زندونی کنم
تو چرا ازم رهایی نمیخوای

من اگه دائم بهت دروغ میگم
تو چرا حرفامو باور میکنی
واسه چی میمونی پای حرفمو
واسه چی قلبتو داور میکنی

واسه چی تنها میمونی وقتی من با دیگرونم
اینقدر خوبی که حتی واسه تو دل نگرونم
این نگاه سرد و خستم قلب پاکتو شکونده
تازه اینجاست که میفهمم از منم چیزی نمونده

من اگه احساسمو گم میکنم
تو چرا بازم میگی دوسم داری
من که وقتی واسه حرفات ندارم
تو چرا وقتتو واسم میذاری

من اگه کورم به روی خوبیات
پس چرا چشماتو بستی رو بدیم
من که هر روز بدتر از دیروزمم
ولی تو موندی تو روزای قدیم

واسه چی تنها میمونی وقتی من با دیگرونم
اینقدر خوبی که حتی واسه تو دل نگرونم
این نگاه سرد و خستم قلب پاکتو شکونده
تازه اینجاست که میفهمم از منم چیزی نمونده

https://www.academytaraneh.com/66432کپی شد!
1243
۲۷