هجرت شوم

دوباره برگشتی ولی
من از تو دلگیرم هنوز
از یه عبور ساده و
از اون نگاه سینه سوز
دوباره برگشتی ولی
یادم نرفته گریه هام
یادم نرفته خنده هات
به گریه های بی صدام
دوباره برگشتی ولی
رفتن تو یادم نرفت
از شب عاشقانه دل
کندن تو یادم نرفت
من از تو دلگیرم هنوز
از تو و اون هجرت شوم
از اون غمار عاشقی
که مونده خشک و ناتموم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/66426کپی شد!
925
۸