یه اشتباه ساده

دارم از تو مینویسم
از تو که دوسم نداشتی
با یه اشتباه ساده
خیلی راحت جام گذاشتی
واسه تو میمردم اما
واسه ی من پُره دردی
پشت تو بودم یه عمری
پشتتو نگاه نکردی
چه شبایی که با عکسات
گونه هام با گریه تر شد
چه روزایی که با عشقت
لحظه هام با غصه سر شد
اما انگار دور چشمام
شباتو غریبه سر کرد
حیف من که بهت میگفتم
عشق اول ، بیا برگرد
دارم از تو مینویسم
اما دستات سردِ سرده
گلومو بغضی گرفته
لحظه هامم پر درده
آه که الهی آه من
یه روز زمین گیرت کنه
عشقت ازت جدا بشه
با غصه درگیرت
مینویسم اما اینبار
آخرین باره عزیزم
میرم و پشت سر تو
همه دردامو میریزه

https://www.academytaraneh.com/65107کپی شد!
936
۹