آخرین غروب

تا غروب چیزی نمونده / تو بازم قلبمو بشکون

یا که باز مثل همیشه  / منو ول کن برو با اون

دیگه عادت شده هر روز / بگیری ازم بهونه

یا که از کارات برنجم / ببرم غصه رو خونه

وقتی دستاشو گرفتی / وقتی که باهاش می خندی

وقتی که به خاطر اون / درو روی من می بندی

وقتی بی توجهیات / منو می کنه کلافه

وقتی با این همه بازم / دل من همیشه صافه

دیگه آخرین غروبه / که برام خاطره سازی

میدونم با اون که باشی / نداری به من نیازی

دیگه آخرین غروبه / شایدم تو رو نبینم

اما تو دلتنگی بازم / پیش عکس تو می شینم

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/62881کپی شد!
685
۸