تعبیر عشق

نه میوفتی به یادِ من
نه از یادم جدا میشی
شاید تو قحطیِ احساس
تو هم درگیرِ تشویشی

نه از این زندگی سیرم
نه دائم بی تو می خندم
فقط رو هرچی احساسه
دارم چشماموُ می بندم

یه کاری با دلم کردی
که هر روز بی تو می میرم
دیگه با سایه ها جورم
با رؤیای تو درگیرم

یه کاری با دلت کردم
پریشون میشه احوالت
رو تو چشماموُ می بندم
میشم تعبیر هر فالت

نه چیزی از سفر میگی
نه مشتاقی واسه موندن
همین بی حرفیات یعنی
به من حسی داری قطعا

نه میشه بشکنه این عهد
نه میشه از سکوت رد شیم
شاید تعبیرِ عشق اینه
که با احساس هم بد شیم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/58476کپی شد!
1050
۳۳