صدام کن!

درسته گفتم نمی یام،شاید صدام کنی بیام/چرا صدام نمی کنی؟مگه نمی خواستی بیام

چقد باهام قهر می کنی،هی الکی بحث می کنی/حالا که دیگه موقشه این دستو اون دست می کنی

حس می کنم همین روزاس که تو ازم جدا می شی/کشتی یامون بی ناخداس می خوای بری خدا بشی

این کشتی یه بی ناخدا کاشکی به مقصد برسه/تو ساحل بی کسیا مجنون به لیلی برسه

اگه می گم خودت برو،فقط دارم ناز می کنم/اگه نمی فهمی چرا بگو دیگه ناز نکنم

بگو تا دنیا بدونه چقد بدی با عشق من/حالا که دیونت شدم می خوای بری از پیش من

 

https://www.academytaraneh.com/5598کپی شد!
947
۱۹