جهنم یخی

 

آهای راننده ی آژانس! ازم نپرس کجا می رم

مقصد خاصی ندارم،تا همیشه مسافرم

 

 

بزن به جاده و برو،از این جهنم یخی

فقط یه وقتی از خودت جا نذاری سرِ نخی!

 

 

نمی خوام حتی یه نفر  ردّی ازم پیدا کنه

می رم تا خاطرات شوم،خاطرم و رها کنه

 

 

بیزارم از مردمِ این،غربتِ عاشق کُشِ پست

از همشون روی دلم،ردّ یه زخم کاری هست

 

 

یه عمر دلم ترانه ساخت اما نفهمیدن چی گفت!

اینجا برای آدما،ترانه یعنی حرف مفت!

 

 

ترانه هامو خط زدن،احساسمو زمین زدن

اِبلیسای آدم نما! فقط شکستن بلدن

 

 

من اشتباهی اومدم میون این دلای سرد

گاز  و بگیر و زود برو،برو دیگه بَرَم نگرد

 

 

ضبط و روشن کن که می خوام خالی شَم از فکر و خیال

برو شاید جون بگیره،این عاشقِ رو به زوال

https://www.academytaraneh.com/5475کپی شد!
2247
۱۹۸