تو

تقدیم به همتون

مهم نیست که ضعیفه یا قوی مهم اینه که بخاطر شما گفتمش اما با شکل عاشقانه

میخوام واست بخونم غصه هامو
باشعری که به وزن گریه هامه
هنوزم واسه من سنگ صبوری
هنوزم یاد تو کنج دعامه
به مجنونی من دلبسته میشی
اگه این شعرو تا آخر ببینی
میبینی باتمام کند ذهنیم
می فهمم که هنوزم بهترینی
یه گیری داره اینجای ترانم
نمی دونم چی باید جابجا شه
شاید درگیری این واژه ها بود
که باعث شد دلت از من جدا شه
نمی دونم تو هم احساس کردی
یه ایرادی تو جمع ما دوتا بود
شاید قلبم شاید قلبت شاید ما
نمی دونم بگوعیبش کجا بود
واسه شعرم یه ریتم خاص می خوام
یه ریتمی که به قلب تو بخونه
آره قلب تو  ،چون اصلا نمیخوام
کسی غیر از تو این شعرو بخونه
یه ایرادی به کل شعر دارم
نتونستم تهش واست بمیرم
شاید امیدوارم بعد از این شعر
بتونم دستتو بازم بگیرم
نمی دونم چرا هق هق نکردم
که اوج شعرمو بهتر بفهمی
پای امضا چی باید باشه آخه
یه عاشق یا یه مجنون یا یه زخمی
نذاشتم اسمشو چیزی بجز تو
آخه گفتم شاید دلخور شی از من
چه جالب تو یه بیتش جاگرفتیم
ببین اول تو هستی آخرش من

این ترانه رو وقتی نوشتم که نقدای شمارو در باره ترانه هام می خوندم

احساس کردم تم جالبیه واسه کار

نظر بدین

https://www.academytaraneh.com/54512کپی شد!
1292
۷۹