سایه

یه نفر داره رو شعرام

خط باطل می کشه

دل دریایی مو برده

روی ساحل می کشه

یه نفر اومده از شب

روزامو خط می زنه

ماهو عاشق می کنه

خورشیدو تهمت می زنه

یه نفر مثل یه سایه

پا به پای من می یاد

منو تنها نمی ذاره

منو تنها نمی خواد

یه نفر عاشق شعره

داره حاشا می کنه

قافیه نداره اسمش

ولی معنا می کنه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/5128کپی شد!
936
۱۸