معجزه

چشمات غریبن با من و حسم
انگار بی من راهو طی کردی
چیزی تو چشمات داره هی میگه
دنبال راه چاره می گردی
——————————​—-
دوس داری امشب توی این کوچه
دستات جداشن از من و دستام
بارون نمی زد دیده می شد کاش
اشکی که جاری می شد از چشمام
——————————​————–
بی تو نمی تونم ولی بی من
می دونم عاشق میشی دل میدی
گل های عشقو صورتی کردم
اما تو با بی رحمی می چیدی
——————————​——–
می دونم از رفتن نمی ترسی
می دونی از تنهایی می ترسم
کاشکی دوباره مثل بازی شه
می دونی از بی تابی می ترسم
——————————​———
چیزی شبیه معجزه س شاید
وقتی که بی تو زنده می مونم
حرفی نمی گی من ولی بازم
از چشمت هر چیزی رو می خونم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4651کپی شد!
932
۲۵