:: خودخوری ::

تنـها برای ما شـدن دنیاتـو زندون میکـنی

تنـها برای یک هدف اهـدافــتو سرمی بری

این عشق عادلانه نیست،یه قتل عمد محرضه

این عشقبازی پاک نیست،با یه حضور آجری

تعدیل کن احساستو،این لحظه ها تقریبی ان

حرف از نباید ها بزن  قطعیتی درکار نیست

دور خودت دیوار چین،نه،کوه هایل کن عزیز

احساستو جدی نگیر،عاشق شدن اجبار نیست

داری برای ما شـدن ما رو تحمل میکنی

انگـار درگــیر مـنی اما گرفتـار خـودت

مارو بکش تخریب کن مایی که میدونی منم

حذفم کن از تاریخ تا گم شم تو افکار خودت

پاکم کن از دیوونگی از روزهای مضطرب

ما ” باید از هم وا بره تا ته نگیره زندگی ت “

!اخـطارمو جدی نگــیر! راه نجات ما نشـو

افکارتو آزاد کن از لا به لای برده گی ت

 داری برای ما شـدن مارو تحـمل میکنـی

تنها برای یک هدف اهدافتو سر میبری؟

این عشق بچه گونه رو خاموش کن بی دغدغه

راه خلاصم باش ازین کابوس ها و خودخوری…

محسن رمضانیـــــــــــــــ

https://www.academytaraneh.com/41137کپی شد!
1073
۲۸