چه سالی چه عیدی …

****بارانِ بهار و شاخه ی تر نو نیست

یا شاخِ زنسترن معطر نو نیست

نفرین به زمانه ای که انگار در آن

یک سال پس از دو هفته دیگر نو نیست****

***

چه سالی چه عیدی کدوم تازگی
بهار از همیشه زمستون تره
کی گفته بدون تو سالَم نوئه
من حس میکنم این شب آخره

من حس میکنم این شب آخره
تو نیستی و بازم عزادارتم
ببین چند وقته بدون توام
ببین چند ساله وفادارتم

هنوزم بدون تو عیدم عزاس
هنوزم نباشی دلم با توئه
من اینجا بهاری نمیبینم و
کی گفته بدون تو سالم نوئه

چه سالی چه عیدی کدوم تازگی
بهار از همیشه زمستون تره
کی گفته بدون تو سالَم نوئه
من حس میکنم این شب آخره

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/40478کپی شد!
1086
۱۲