شرط عشق

شرط عشق
من اندازه عشق تو نیستم / تو بالاتر از حد عشق منی
غرورت رو بردار و محکم بگیر / برو حیفه که پای من بشکنی

میخوای پا برهنه تو قلبی بری / که اصلا مثل قلب تو صاف نیست
تو راهترو تا اوج باید بری / ولی قصد من قله قاف نیست

ما اصلا شبیه به هم نیستیم / نباید به دست من عادت کنی
به هیشکی به این سادگی دل نبند / باید شرط عشقو رعایت کنی

همش توی تاریکی بودم گلم / واسم سخته به نور عادت کنم
تو خورشیدی و من باید تا ابد / به این چشمای کور عادت کنم

داریم خیلی وابسته میشیم به هم / برو بیشتر از این خرابش نکن
توبازار این مرد خاکستری / طلای وجودت رو آبش نکن

من اندازه عشق تو نیستم / تو بالاتر از حد عشق منی
غرورت رو بردار و محکم بگیر / برو حیفه که پای من بشکنی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4046کپی شد!
1058
۵۲