تو رو صد بار بخشیدم

تو رو صد بار بخشیدم

چه بد دردی کشیدی تو
شدی توو غصه زندونــی
سفر کردی یه جایِ دور
تو قدرم رو نمی دونــی

یادت باشه که فریادت
واسم آرامشــــی بوده
توو اون شبهایِ تنهایی
چو گل آسایشـی بوده

بیا توو کلبه ام بنشیـن
کسی جاتُ نمی گیره
نرو با حسِ غمگینـت
دلم از غصه می میــره

اگر چه خاطرت خس تس
از ین دردای تکـــــراری
ولی افسوس با قهـــــرِ تو
شدم روزا ، سرِ کـــــاری

اگر میری برو جونـــــم
نگو که یــــاوری دارم
بخون آهنگ شادیـــتُ
بگو از عشق بیــــزارم

درِ خونه برات بـــازه
برو توو راهِ تنهایـــی
پشیمونی برات بسّه
شدی آهوی هر جایی

همینم که تو می بینـی
تو رو صد بار بخشیدم
خطا یِ چشمایِ نازت
با دل هرگزنمی دیدم

جاسم ثعلبی (حسّانی) ۰۳/۰۴/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/4005کپی شد!
952
۳۷