باتو میمونم…

دل من دست خودم نیست؛

عاشقم

بی غش وساده…

 اونکه تااینجای این راه

دلشودست توداده

خالیه دستام ولی باز

به امیدتونشستم

کوه رنجت روی دوشم

دل به دنیای توبستم

چشمای توکوه نورن

منم اون شبگرد تنها

توی ظلمت پی نورم

میکشونی منو؛هرجا

زندگی کردم به یادت

عاشقانه؛سختوآسون

من وخاطرات داغت

تن گرمت توزمستون؛

روزگارم شب تاره

بی حضورت بی بهاره؛

شایداین یه اشتباهه

امادل راهی نداره

یاداون روزای زیبا

موج وساحل؛ماودریا

نم نم بارون زیبا

من وتو؛آغوش وگرما

تاابدیادم نمیره

حس پررنگ چشاتو

توی گوشم زنده کردم

زنگ زیبای صداتو

.

.

.

تا ابدباتومیمونم حتی بی تو……

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3987کپی شد!
1382
۲۳