تردید

کنارجاده می مونم              یه وقتایی توپیداشی

مثه یه سایه می مونی          که دوس داری رهاباشی

همش تووشک وتردیدم           که برگردم برم دیگه

تموم لحظه هاتو               دربه درکردم  برم دیگه

من ازتکراربودن ها           هراس بی کسی دارم

کدوم تقدیر می دونه            که من دلواپسی دارم

سراب جاده رودیدم           نمیخام دیگه چشماشو

یکی ازمن نمی پرسه          کی  گوش کرده دروغاشو

کجای جاده ایستادی      ازاین کارم پشیمونم

به جای درد تنهایی      یه عمره که گریزونم

 

 

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/36651کپی شد!
610
۸