خاطره های خوشبخت

وقتی پرم از دردِ خوشبختی
وقتی که دنیا روبروم خوابه
دلتنگم از دوری ِ اجباری
اینجا فقط خاطره جذابه
خاطره هایی که تو رُ دارن
خوشبختن و من توی این تقدیر
هر روز دنبال تو می گردم
با شعرهایِ تا ابد درگیر
تنهاتر از تنهاییِ دنیام
هی تو خیالم با تو می خندم
حس می کنم نزدیکِ نزدیکی
چشمامُ رو تنهایی می بندم
وقتی تمومِ آینه ها کورن
تو بازتابِ بهترین نوری
من از نگاه روشنت خوندم
تو از تمومِ کینه ها دوری
با تو همیشه لحظه ها خوبن
تو از تبارِ پاکِ رویایی
فرقی نداره دوری یا نزدیک
حس می کنم هر لحظه اینجایی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3524کپی شد!
1321
۸۶