انتهای دنیا

خروش برده هایی
که حقشونو خوردن
شکستن سکوتو
نه زیر تیغ مردن
————–
شکایت طبیعت
با قحطی مداوم
شکستن طلسم
حکومتای ظالم
————–
زیبا شدن به دلخواه
با صد هزار تا حیله
فریب دیگران از
پشت نقاب و پیله
————–
عروسکای شیطان
با فرقه های تازه
دنیایی از جنایت
با روزی صد جنازه
————–
این همه شعر و شاعر
این همه دل که تنهاست
تردید نمونده دیگه
این انتهای دنیاست
—————
دیگه رسیده وقتش
که بنده ی خداشیم
از شر و بند شیطان
از وسوسه جداشیم
—————-

 

دانلود دکلمه انتهای دنیا

 

 

https://www.academytaraneh.com/3441کپی شد!
773
۲۸