سرود تنهایی

سرود تنهایی

گروه سرود کرکس روی سینه ام نشسته

سرود تنهایی خونده بغض آرزوم شکسته

چهره تردید و وحشت جا گرفته توی سینه ام

آخه آشناترین رو یک غریبه من میبینم

داره احساس تنفر پر میشه توی وجودم

آخه جز فکر محبت به فکر هیچی نبودم

گلهای قشنگ احساس توی قلبم شده پرپر

قصه سروِ غرورم رسیده به فصل آخر

تمومِ زشتی دنیا کرده آشنایی با من

حالا انگار همه خوشحال از غم جدایی من

ریشۀ سوء تفاهم باعث دوری دلهاست

دوری کن از هر چی شکه دشمن دلبستگیهاست

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/3438کپی شد!
1134
۲۹