رقص پروانه

بیا در کلبه ام بنشین
دلم عشق تو می خونه
درونش مهرِ هر کس نیست
فقط جای تو می مونه
نمی دونی چه دلتنگم
از اون دیدارِ مرموزی
اگر یک لحظه در رفتی
به عشقم آتش افروزی
بیا اینجا همش عشق و
دلم در انتظارِ توست
در و دیوار دل شاد و
همش مست و خمارِ توست
شبی در رقصِ پروانه
به زیبایی بزن دستی
دلم در خونه ی مهرت
به تنهایی چرا بستی

جاسم ثعلبی ( حسّانی ) ۲۴/۰۲/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2686کپی شد!
1107
۱۸