کاشکی می گفتی…..

رفتی و با رفتنت ؛ عشقمو پرپر کردی

با اشک و آه و حسرت ؛ چشامو تو تر کردی

گفتی که نگات ؛ زنده به اون نگامه

حالا  تو بی من ؛ این روزاتو سر کردی

چشاتو بستی ؛ دیگه گریه هامو نبینی

انگاری نبودمو ؛ زودی  تو باور کردی

به هوای روی تو ؛ در به در جاده هام

عاشق تویی که ؛  دیگه عزم سفر کردی

رفتی و سر می کنم با  همه خاطراتت

کاشکی  بهم می گفتی ؛ حسمو باور کردی

https://www.academytaraneh.com/25937کپی شد!
1067
۳۲