تازه کار

من تازه کارم تو مسیر عشق
دنبال یه فانوس دریایی

دریا چقد مواجـ و من تنها
تو قایق احساس رویایی

امروز انگاریکه لبریزم
ازحس دوس داشتن تورو خواستن

انگار که حالم خوش نیس اصلا
من! عاشقیـ و عشق رو خواستن!!

https://www.academytaraneh.com/2555کپی شد!
884
۹