بی پرده حرفاتو بزن

       بی پرده حرفاتو بزن

                     

      بشکن صدای ساعتو


       قصدت اگه رفتن شده


       بشکن دل بی طاقتو      شاید خجالت میکشی


      حرفاتو واضح تر بگی


      اصلا به فکرم نیستی


      فهمیدم اینو تازگی


      رک باش و مردونه بگو

 

      حتی اگه دلخور بشم


      حتی اگه گفتی بمیر


      نازم میگم روی چِشَم


     اما دریغ از یک کلام


     مُهرِ سکوتِ رو لبات


     چیزی نمیگی و فقط


    اشکامو می بینه چشات


   بی پرده حرفاتو بزن

 

    بشکن صدای ساعتو

 

    قصدت اگه رفتن شده


    بشکن دل بی طاقتو


    این لحظه باید بگذری


     پاشو دیگه ساکو ببند


     عشقم فقط یادت نره


      پشت سرت در رو ببند


https://www.academytaraneh.com/2471کپی شد!
1081
۱۶