پری من

وهمچنین ترانه کامل پری من
میخوای بگم به بارون که توشبات بباره
میخوای بگم که شبهات پربشه از ستاره
میخوای بگم که بلبل برای تو بخونه
دعا کنم که هیچ وقت غم تو دلت نمونه
بگم برات قناری شبا لالایی بگه
قصه دل کندن از روز جدایی بگه
به باد بگم موهاتو همیشه شونه کنه
غم تودلت نباشه که آشیونه کنه
میخوای بگم که برکه آینه صورتت شه
بگم گلای این دشت شریک صحبتت شه
میخوای بگم تنت رو غنچه نوازش کنه
به قبله اقاقی دلت نیایش کنه
صورتتو بشورن شبنم روی برگا
درخت حفاظت بشه از بارون وتگرگا
میخوای بگم پرستو رفیق راهت بشه
حتی خود شاپرک محو نگاهت بشه
بگم گلای زیبا تاج سر تو باشن
گلبرگشونوگلها روی سرت بپاشن
رنگ لبای سرخت رنگ گل شقایق
عشق توخونه کرده میون قلب عاشق
توعطر پیراهنت از عطر گل بهتره
شب تاسحر شاپرک دور سرت میپره
توآینه نگاهت عاشقی خونه کرده
طعم لبای سرخت دل رو دیونه کر ده
چشای زیبای تو روشن تر از ستاره
باتو دل شکسته جرات غم نداره
تو سایه تو بودن تو این روزای تردید
پرمیکنه دلم رو یه دنیا عشق وامید
تو از تموم گلها قشنگ وزیبا تری
کم میارن پیش تو تموم حور پری

https://www.academytaraneh.com/2454کپی شد!
681
۷