شبنم

بارونه و کاهگلی نیست
بوم دل ترانه ها
قیری رنگ شبنما
بسته ی چشمان خدا
شکوفه های پرپرو
قسم میدم به تازگی
چشماتو پرکن از غروب
بیا تو کوچه ی نگاه
خون ستاره میچکه
رو پیرهن ترانه ها
دست چشاتو میگیریم
میبرمت پیش خدا
شکوفه های پرپرو
قسم میدم به تازگی
چشماتو پرکن از غروب
بیا تو کوچه ی نگاه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/2184کپی شد!
1051
۳۱