عشق کی مبشم؟

بارون که می باره یاد تو می افتم- وقتی تو اینجایی اینارو میگفتم

که توی تقویمم جای تو خالیه- نیستی تو که پیشم آخه این چه حالیه

باز داره بارون از چشمام می باره- هرلحظه از روزم رنگ تورو داره

انگاری تو دنیام رفتی تو از پیشم- فردا که تنها شم من عشق کی میشم؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید: