هوای عاشقی

سرم رو دوشِ دیوار و ، نگاه پنجره خوابِ
هوای عاشقی امشب ، سوارِ چرخِ مهتابِ
نگاهم خیره بازمونده ، تو پیچ و تابِ این جاده
به چشمایی که نمداره مث بارون ، ولی ساده
تو تب مونده همه شبهام ، یه دردیِ توی رویام
تو این دلواپسی بازم ، شده نابود همه دنیام
سرم رو دوشِ دیواره ، دلم از غصه بیماره
تو این بارونِ پی در پی ، هوای عاشقی داره

https://www.academytaraneh.com/2041کپی شد!
612
۲۴