گمشده عشق

دلم میخوادحرف بزنم:
توگوش بده چیزی نگو
بعدش اگه خواستی توهم
هرچی دلت میخواد بگو

نیست دیگه عشق تو زندگی
دلا شده بی رنگ وبو
تاکی بگردیم دنبالِش
پیدا نشد ، بی خیالش

بذار که خوب نگات کنم
تورویاهام صدات کنم
توشبهای خاکستریم
شایدبشه پیدات کنم

نذاری عادت بکنم
که باز تورو گُم بکنم
بعدش بگردم روز وشب
تا تورو پیدات بکنم

بیا که رنگ زندگی
رنگ جدائی نگیره
توحسرت ندیدنت
این دل زغصه نمیره

دیگه نذاری زندگی
رنگ زمستون بگیره
دستای مهربون تو
تو دست سردم بمیره

تواین همه دلواپسی
مونده مگه واسم کسی
حالا توهم حرفی بزن
خواستی منوصدابزن

گمشده عشق توزندگی
بذارباهم صداش کنیم
بعدش تواین دلواپسی
ستاره بارونش کنیم

محمد

https://www.academytaraneh.com/1803کپی شد!
727
۱۹