من فراموشت نکردم

ترانه: من فراموشت نکردم

از کتاب: ساعت ۲۵

با اینکـــه گذاشتـی رفتی امـا من بازم همونم

حتـی فکرشـم نکــردم اینجــوری تنهـــا بمونم

مـن فراموشـت نکــردم عکس تو هنوز تو قابه

می دونــم که دیـــدن تــو دیگــه تا ابد سرابه

چشمامو بستم که شاید تو رو توی خواب ببینم

تو خوابم گذاشتــی رفتی زیــر اون بارون نم نم

از همون روزی که رفتی انگار که صد ساله تنهام

تنها سـاز دل می دونــه چـــه زیـاده نـت دردام

هنــوزم تـورو می بینــم تــوی خاطــرات دیروز

اما حالا که تو نیستی می میرم هر شب و هر روز

نیستـی و من از نبودت همه هستیم شده نابود

خیلــی دیر شدی مال من اما رفتنت چه زود بود

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/17650کپی شد!
1613
۲۸