دیگه عاشق نمیشم

صدای قلبتو از نگات شنیدم
کاش بدونی که من این صدا رو دیدم
ولی خواهش میکنم فراموشش کن
این صدای قلبتو زود خاموشش کن
اینو باورش بکن که مال هم نمیشیم
روی زخمای دلمون حتی یه مرهم نمیشیم
من و تو دنیامون با همدیگه خیلی فرق داره
توی دنیای من حتی عشق دردسر داره
توی دنیای من عشق بازی رنگی نداره
نه که رنگی نداره رنگ قشنگی نداره
واسه من عشق فقط به رنگ ترس و دلهرست
بی تعارف بگمت پر از هراس و دغدغه ست
دل من از هرچی عاشقی دیگه سیر شده
کاش زودتر می دیدمت اما حالا دیر شده

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1688کپی شد!
1379
۶