امشب

امشب میخوام یه شعر نو بنویسم

امشب میخوام یه شعر از تو بنویسم

امشب میخوام یه شعر از چشمهات بنویسم

امشب میخوام از هُرم نفسهات بنویسم

امشب میخوام یه شعر از دنیای با تو بودن بنویسم

امشب میخوام از رویای با تو بودن بنویسم

امشب میخوام یه شعر از قشنگی خنده هات بنویسم

امشب میخوام از دلنشینی لمس خاطره هات بنویسم

امشب میخوام با تو بنویسم

امشب میخوام از تو بنویسم

_________________

پیام مدیریت: سروده ی فوق دارای ایرادات محسوس وزنی و قافیه ای ست . دلیل انتشار حسن استقبال سایت آکادمی از سراینده به عنوان اولین ارسال می باشد . امید که با نقد کاربرانِ با تجربه و ترانه سرایان دیگر ایرادات موجود در ارسال بعدی به حداقل برسند تا ارسال های بعدی مشمول قوانین عدم‌انتشار نگردند. با احترام

https://www.academytaraneh.com/16520کپی شد!
1159
۳۳