می خوام عاشقت باشم

http://baz2baz.persiangig.com/program/html_amoz/pic/love.jpg

می خوام عاشقت باشم
می خوام که عزیزت شم
با من تو نکن بازی
قربون نگاهت شم
دستامو بگیر عشقم
یک لحظه بشم بی غم
ای دشمن این بغض
بیرون زده از حلقم
بین من و تو بازم
غم فاصله میندازه
اما ما همو میخوایم
هر دو به یک اندازه
هیچ چیزی تو این دنیا
نیس مارو بترسونه
من منتظرت هستم
برگرد به این خونه

ترانه:مجتبی ترابی

https://www.academytaraneh.com/1277کپی شد!
893
۴