شب ِ روشن

شب ِ روشن

برای داشتنت هر روز دعا کردم، شدم بارون تو باریدی کنار ِ من اجابت شد دعاهامون

 

چه خوشبختم زمانیکه           تورو دارم، منو داری

ببین امشب چقدر خوبه         از این احساسِ تکراری

چه حسِ نابیه امشب            چه بی اندازه می خندم

از اینکه امشب اینجایی         دلم رو ریسه می بندم

 

” تو با من، من کنار ِ تو       یه امشب، صد شب ِ یلداس

من و تو در کنار ِ هم           شب ِ روشن، خدا اینجاس

برای داشتنت هر روز          دعا کردم، شدم بارون

تو باریدی کنار ِ من            اجابت شد دعاهامون “

 

تو بی اندازه زیبایی            گذشته، حال، فردایی

همیشه تو دلم بودی            همیشه باز اینجایی

من از حس ِ تو لبریزم         زبان تو وصف ِ تو مونده

همین امشب یه عمره چون    یه امشب رو دلم مونده

 

” تو با من، من کنار ِ تو        یه امشب، صد شب ِ یلداس

من و تو در کنار ِ هم           شب ِ روشن، خدا اینجاس

برای داشتنت هر روز          دعا کردم، شدم بارون

تو باریدی کنار ِ من            اجابت شد دعاهامون ”

“دانیار پناهی”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/110775کپی شد!
599
۱