دیدی عاشقم نبودی؟

تو همونی که میخواستی منو خوشبخت بکنی
فک نکردی که داری کار منو سخت میکنی؟
سر وعده های پوچت پای تو پیر شدم
اشتباه کردم از اول که نمک گیر شدم
********
رفتی و گفتی میای و از وفا دم می زدی
اما رفتی و منو از تو دلت قلم زدی
زندگیمو من به آتیش کشیدم برای تو
همه تقصیر دلم بود که شدم فدای تو
********
دست بی رحم زمونه منو با تو روبرو کرد
همه بود و نبودو خواستن تو زیر و رو کرد

دیدی عاشقم نبودی؟ اونی که گفتی، نبودی؟
توی طوفان مصیبت، دیدی قایقم نبودی؟

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1104کپی شد!
1016