بی کسی

دلم یخ زده انگار توی سینه
شاید عاقبت بی کسی اینه
دیگه خسته شدم از همه حتی
از این بغضی که تو سینه میشینه
***
میگم قلب من آزرده مرده
میگن حتما یکی قلبتو برده
میگم تنهاتر از برگ تو خزونم
میگن عاشق شدی یا دلسپرده؟
***
عجیبه که چرا دلگیر میشم
به شدت با همه درگیر میشم
چنان غرق غم و اندوه و دردم
که حتی از خودم هم سیر میشم
***
زبون از گفتن حالم شد عاصی
ندارم طاقت و هوش و هواسی
گمونم سایه سنگین غربت
نشسته رو تنم مثل لباسی
***
کجا باید برم آروم بگیرم
هنوز تو محبس غصه اسیرم
دیگه خسته شدم آه ای خدایا
نذار اینجا تک و تنها بمیرم
آلبوم (وسعت قلب عاشق) اثری از سمیر شکیبا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/1102کپی شد!
698
۷