دوست که داشتم

از چشمت افتاد این آدمی که

از چشمت افتاد
این آدمی که انتخاب اولت بود
تو انتخاب آخرم بودی و بعدت
با خنده هام میفهمیدم جای تو کم بود… جای تو کم بود

عاشق بودم بدددددد
که بی توجهیت منو دیوونه میکرد
یادت بیارم؟
روزای که دنیا بهت حسودی میکرد…
حسودی میکرد

چشماتو داشتی
تنها بودم من
چشمات به نفع تو همه چی رو تموم کرد
بد شانسی اینجاس
هرکاری کردم
باور کنم حرفایی که باور نکردم
اما نکردم…

کاش خاطراتت
جوری ازم دس ورداره از هم نپاشم
دسته خودم نیس
عادت نکردم این همه بی تو نباشم
بی تو نباشم…

(دلتنگی بدجوری در قلبم رو میزد
درهارو بستییییی
خونه کسی نیس
دنبال من بیا همون جایی که رفتی

کاره تو نیس چیزایی که از تو میخواستم
اما میگم هر چی که بود
دوسش که داشتم
دوست که داشتم)
#ملودی_ترانه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/109958کپی شد!
538
۱