"اعتمادی به حرف مردم نیس"

من که راحت شدم عزیز دلم
تویی و درد زندگی کردن
خیلی زخما باید به جون بخری
که بشی مرد زندگی کردن

خیلی نامردیا رو لمس کنی
تا بدونی رفیق یعنی چی
خیلی خنجر بشینه تو قلبت
تا بفهمی عمیق یعنی چی

ماه باشی تو آسمونشون و
بدنت رو پر از ستاره کنن
دل ببندی به وعده های قشنگ
اعتمادت رو تیکه پاره کنن

با همون گل که هدیه میدی یه روز
خیلی بی شرم کور می کننت
زندگیتو میدی برای اونا
زنده زنده تو گور می کننت

اشتباه منو ببین و بدون
عشق چیزی بجز توهم نیس
با طلا این یه جمله رو بنویس
"اعتمادی به حرف مردم نیس"

https://www.academytaraneh.com/106989کپی شد!
496
۱۲
۸