شعر و شب

بیدارم تا وقتى چشام شعراى نو دارن برات
روزامو میخوابم ولى شبامو میریزم بپات
تو دنیایى که غیر تو پر شده از آدم بدا
شب که میشه تو آسمون سنگ صبورمه خدا
تو شهرى که عشق توى اون تفریح پولدارا بشه
چطور بگم دوست دارم حساب من جدا بشه
درست مثه اسیرى که قراره فردا بمیره
دلم همش شعر میگه تا یه لحظه آروم بگیره
عجیبه که تو زندگیت یه بیت شعرم نگفتیو
شدى برام سوژه واسه هزارتا شعر مفتیمو
شعرایى که میگم برات پاک میکنم با اشکو غم
هیچکى نمیخونه ولى من به تو حرفامو زدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/106058کپی شد!
389