رود و ماهیش ….

توو جشن بی رنگ ِ “ باهم و تنهایی”

من آخرین رودم ، تو آخرین ماهی

 

خورشید ما پایین، طوفان ما ساکن

پایان ِ ما میره به دشت های شن

 

 

چند سال ِ که دریا توو گل فرو رفته

پایانمون توی ساحل فرو رفتهای ماهی آزاد من رو هدایت کن

شنا فقط یک بار خلاف عادت کن


توو قله های کوه یه چشمه پیدا کن

به من بگو کوشو  من رو تماشا کن…….چند سال که دریا توو گل فرو رفته

پایانمون توی ساحل فرو رفته

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/9662کپی شد!
854
۲۴