زمستونی ترین….

زمستونی ترین تصویر چشمات
بهارو ازدل من پاک کرده
مسیر عشق ما تو انحرافه
ببین چشمای تو کولاک کرده

نگاهت رو نمیشناسم غریبست
چرا میخوای که من رنجور باشم
نگو از فاصله حتی دو انگشت
نمیخوام از تو اینقد دور باشم

بهم چشمای تو فهموند اینو
به احساسات من بی اعتمادی
با دستای نگاه سردت اما
بهم تندیس تنهایی رو دادی

نمیتونم نمیخوام نه نمیشه
بری از پیشمم مهرت نمیره
میخوام دستاتو تودستم بگیرم
میخوای دستاتو جز من کی بگیره؟

داری بی من کجا میری ازاینجا
کی توی حس سردت دست داره
باید با من همیشه گرم باشی
بدون این راه تهش بن بست داره…

بیا احساس چشماتو عوض کن
نخواه اینقد نگاهت سرد باشه
مبادا این غرورو بشکنی باز
بزار مردت همیشه مرد باشه

از اون قدیمیا..بهار ۹۲
بعد مدت ها
سلام عزیزای من
م.امینی

https://www.academytaraneh.com/85201کپی شد!
801
۱۰