***فقط***

فقط میرم نمی دونم
کجای جاده بن بسته
تو یه جوری خلاصم کن
از این افکار وابسته

آخه وقتی که تو نیستی
فقط درگیر تشویشم
نه آرامش نه دلتنگی
فقط دیوونه تر میشم

بمون هرجای دنیایی
دلم سمت تو راهی شد
نبودت واسم این روزا
با یه لبخند تلافی شد

با لبخندت تو عکسی که
کنار آینه جا مونده
با چشمای نجیبی که
همه زخمامو پوشونده

تو رو دوس دارمو هرشب
تا مرزه بوسه هات می رم
برای این که برگردی
فقط بهونه می گیرم

https://www.academytaraneh.com/80261کپی شد!
1484
۵۸