کاشکی بهم وابسته شی

کاشکی عاشق می شدی
حال منو می فهمیدی
ازترس اینکه من برم
تو هم یه کم میترسیدی

طعنه به قلب من نزن
اگه تو دوستم نداری
بازخم زبونات تو داری
درد روی دردام میزاری

بیخودی عاشقم نکن
نذار بهت وابسته شم
یه وقت بری با رفتنت
خوردم کنی شکسته شم

اگه تو دوستم نداری
راخت بگو تا من برم
دیگه بهت فکر نکنم
یه جوری از تو بگذرم

کاشکی یه روز ازته دل
به بودنم وابسته شی
یه لحظه حتی یه نفس
کاشکی بهم دل بسته شی

کاشکی عاشق می شدی
حال منو می فهمیدی
ازترس اینکه من برم
تو هم یکم میترسیدی

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7943کپی شد!
847
۵