……….

اگه حقم این بود که تنها بشم

به حقم رسیدم چرا دلخوری

 

خودت خواسته بودی که من بگذرم

خودت گفته بودی ازم می بری

 

به یادت بیار آخرین حرفتو

که اون شب به من وقت رفتن زدی

 

محال فراموش بشه رفتنت

توی ذهن من اون شب لعنتی

 

دلم خوش بود می مونی برام

با این که برات من ته بازی ام

 

ندونستی از با تو بودن خوشم

نشد که بگم به همین راضیم

 

یکی بین ما خط تیره کشید

یکی که دلت رو به سمتش کشوند

 

به بی راهه برد اون دل سادتو

حتی با هوس هم کنارت نموند

 

به جای دلی که گرفتی ازم

چی مونده برات تا بگیرم ازت

 

نمون پای حرفای دیروز من

برو با همون من که سیرم ازت

 

https://www.academytaraneh.com/21969کپی شد!
1007
۱۴