صحرای محبت

سرتو بزار رو سینم صدای قلبمو گوش کن
با صدای ریتم قلبم ساز عاشقی رو کوک کن
بزار با نوازش تو این ترانه جون بگیره
قلب عاشقم عزیزم به وجودت خو بگیره
بیا تا دوباره قلبم پر از احساس تو باشه
آیینه ی زندگی من چشم زیبای تو باشه
ببینم هر روز و هر شب خودمو توی نگاهت
توی صحرای محبت چشمه ای شم سر راهت
تو رو سیراب کنم از عشق تا که آروم بشه قلبم
دل من میگه یه روزی تو هم عاشق میشی کم کم
تو هم یک روزی میای از پیله ی تنهایی بیرون
میشکنی بت غرورو هم صدا میشی با مجنون

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/68064کپی شد!
1133
۱۸